La massa corporal magra pesa molt més que la grassa.  Els músculs són un 80% d’aigua, mentre que el greix és tan sols d’un 5 a un 10% aigua.  La massa muscular pesa vuit vegades més que la quantitat equivalent en greix.  Una persona pot mostrar un pes ‘normal’, i inclús menys, i tenir un excés de greix.

Llegeix l’artible complet AQUÍ

Informació facilitada per la nutricionista Y.I.