Quina és la diferencia entre la persona que aconsegueix els seus somnis, és a dir, l’èxit en el que vol (sigui el camp que sigui) o la persona que no aconsegueix mai plasmar els seus somnis, és a dir , el fracàs, sigui en el camp que sigui? Quelcom molt simple, de molt sentit comú però que de tan simple i de tan sentit comú que és, molt pocs són els que tenen el seny de dur-ho a terme.  Parlo de la pràctica, la constància, la perseverança i de la passió.

Article publicat a la revista Gidona de maig 2015.

Disponible en pdf.