Respiració, emoció i ecologia o ecologia, emoció i respiració

Article publicat a la revista GiDona d’octubre’15

Disponible en pdf.