“L’amor és un flux completament lliure i sense restriccions d’informació, que pot prendre la forma de paraules,  pensaments o pura energia.”

Article publicat a la revista Gidona de Juny de 2014.

Disponible en PDF