“Les creences o pensaments són els que comanden el nostre ritme respiratori/cardíac, la nostra postura (musculatura relaxada o no) i per tant el nostre grau d’autoestima/salut.” – M. Angels Farreny – 

Article publicat a la revista Gidona de Maig de 2014.

Disponible en PDF.